Algemene voorwaarden Vereniging leven met dood

Vereniging leven met dood wil dat de dood een natuurlijke plek in het leven krijgt. Daarom bieden we nabestaanden wat nodig is om te leven met verlies. De dood maakt onderdeel uit van ons leven, maar we weten dat het geen makkelijk onderwerp is om over te praten. Terwijl praten over het levenseinde, sterven en de pijn om het verlies, de dood draaglijker kan maken. Wij zijn er voor iedereen. Vereniging leven met dood is het online startpunt voor informatie, inspiratie, vragen en hulp voor alle zaken die met de rouw, verlies en de dood te maken hebben. Onze betrokken vrijwilligers bieden een luisterend oor op een wijze die bij iemand past. Of dit nu persoonlijk, per telefoon of chat is. Of we iemand kunnen helpen door hem samen te brengen met lotgenoten of praktische informatie kunnen aanreiken. Vereniging leven met dood  ondersteunt iedereen op een passende wijze als het moeilijk is de juiste weg te vinden. We doen dit voor elkaar en met elkaar.

Lidmaatschappen

Als lid van Vereniging leven met dood maak je deel uit van onze vereniging en draag je bij aan het geven van een natuurlijke plek van de dood in het leven en het ondersteunen van nabestaanden na een overlijden. Met een netwerk van leden, vrijwilligers en partners zorgen we er samen voor dat verlies, rouw en dood draaglijker wordt voor iedereen die daarmee te maken krijgt.

Aanmelden

Lid worden kan eenvoudig via www.vereniginglevenmetdood.nl/doe-mee. Vereniging leven met dood registreert je gegevens ten behoeve van het lidmaatschap en gebruikt deze om je te informeren over Vereniging leven met dood en onze activiteiten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Opzeggen

Je blijft automatisch lid tot je het lidmaatschap zelf opzegt. Opzeggen kan op ieder moment met een e-mail naar ksc@vereniginglevenmetdood.nl. Na opzegging worden verwerkte gegevens maximaal twee jaar bewaard na datum van afmelding, tenzij deze langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke bewaarplicht.

Betalen

Met je aanmelding geef je als lid toestemming aan Vereniging leven met dood om tot wederopzegging doorlopende-incasso-SEPA-opdrachten naar je bank te sturen om het overeengekomen lidmaatschapsbedrag van je rekening af te schrijven ten behoeve van Vereniging leven met dood. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Vereniging leven met dood incasseert maandelijks rond de eerste van de maand.

Incassant ID: NL08ZZZ502057730000
Incassant: Stichting Mollie Payments [namens Vereniging leven met dood]

Eenmalige bijdragen

Met een eenmalige bijdrage ondersteun je de Vereniging leven met dood in het geven van een natuurlijke plek van de dood in het leven en het ondersteunen van nabestaanden na een overlijden. Je bent geen lid van de Vereniging maar draagt onze activiteiten wel een warm hart toe.

Overmaken

Een eenmalige bijdrage overmaken kan eenvoudig via www.vereniginglevenmetdood.nl/doe-mee. Vereniging leven met dood registreert je gegevens ten behoeve van de eenmalige bijdrage en gebruikt deze om je te informeren over Vereniging leven met dood en onze activiteiten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Betalen

De eenmalige bijdrage kun je eenvoudig doen via Mollie en via je eigen bank. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Incassant: Stichting Mollie Payments [namens Vereniging leven met dood]

E-nieuwsbrieven en e-mails

Het lid en/of de donateur ontvangt na aanmelding en na expliciet akkoord e-nieuwsbrieven om je te informeren over acties en nieuws van Vereniging leven met dood. Afmelden kan op elk gewenst moment via de link die je onderaan iedere nieuwsbrief vindt.

Persoonsgegevens en privacy

Voor aanmelding voor het lidmaatschap van Vereniging leven met dood zijn persoonsgegevens nodig. Vereniging leven met dood volgt bij de verwerking van deze persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons privacybeleid.
Voor het lidmaatschap worden van het lid de volgende gegevens geregistreerd: geslacht, initialen, voornaam, achternaam, adres, IBAN, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

Wijziging Algemene voorwaarden en minimale contributiebijdrage

Vereniging leven met dood kan deze Algemene Voorwaarden en de minimale bijdrage voor de lidmaatschappen wijzigen. Wijzigingen treden in werking een maand nadat ze op de website van Vereniging leven met dood (vereniginglevenmetdood.nl) zijn gepubliceerd. Bij een wijziging in de minimale bijdrage word je uiterlijk twee weken van tevoren persoonlijk geïnformeerd.

Klachten

Bij klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap kun je contact met ons opnemen via een e-mail naar ksc@vereniginglevenmetdood.nl.

Ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op (de totstandkoming en uitvoering van) de het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter te Utrecht bevoegd.

Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking na goedkeuring door het bestuur.


Vereniging leven met dood
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden

Tel. nr. +31 (0)6 83429430
KvK 34158056
RSIN 815952235