De rijke historie van Vereniging leven met dood

De Vereniging leven met dood bestaat al meer dan 100 jaar. In 1919 richtten zo’n zeventig arbeiders en hun vertegenwoordigers in het bekende Amsterdamse etablissement ’De Kroon” de AVVL op, de Arbeiders Vereeniging Voor Lijkverbranding. Zij vonden, vanuit hun socialistische idealen, dat alle Nederlanders naast begraven ook moesten kunnen kiezen voor cremeren.

Crematies waren toen wettelijk nog niet erkend en werden op religieuze gronden in veel delen van ons land zelfs afgewezen. Mede daardoor waren crematies voor minder kapitaalkrachtige Nederlanders vaak onbetaalbaar. Dankzij de vereniging konden arbeiders, tegen een kleine wekelijkse vergoeding, zich verzekeren van een crematie.

Voorpagina van het AVVL-blad De Urn, januari 1928 AVVL-voorzitter De Rosa leidt met zijn bestuur een internationale delegatie rond bij het crematorium in Westerveld
Karikatuur van het AVVL-bestuur op de voorpagina van het AVVL-blad De Urn, januari 1928 AVVL-voorzitter De Rosa leidt met zijn bestuur een internationale delegatie rond bij het crematorium in Westerveld

 

Pas in 1964 werd het verbod op cremeren in de katholiek kerk opgeheven. En in 1968 werd cremeren in Nederland gelijkgesteld aan begraven. Daarmee was de missie van de AVVL voltooid. Maar de vereniging ging door met een nieuw ideaal: het bespreekbaar maken van de dood. Want praten over de dood was in Nederland ook toen al een groot taboe.

Vereniging Yarden

In juni 2001 ontstond door de fusie van de AVVL met de Nederlandse Uitvaart en Verzekeringsassociatie (NUVA) één van de grotere uitvaartverzorgers in ons land met zo’n 900 medewerkers in vaste dienst. Deze nieuwe organisatie ging verder als Vereniging Yarden. Daarmee werd de vereniging de op één na grootste in de uitvaartsector en grootaandeelhouder van de holding Yarden, waaronder naast een verzekeringsbedrijf ook een uitvaartzorgbedrijf met 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en zeven begraafplaatsen vielen. Iedereen die een uitvaartverzekering afsloot bij Yarden werd automatisch lid van onze vereniging. Daardoor telt Vereniging Yarden bijna één miljoen leden.

En nu: Vereniging leven met dood

Toen de belangen in de uitvaart- en verzekeringsbedrijven van Yarden in augustus 2021 naar de  uitvaartcoöperatie van DELA werden overgedragen, is Vereniging Yarden zelfstandig verdergegaan onder de huidige naam: Vereniging leven met dood. Op 1 januari 2022 is onze directeur in dienst gekomen en heeft ons Kennis- en Supportcentrum (KSC) verder vormgegeven door verschillende mensen aan te trekken die met elk hun eigen expertise de toekomstplannen van Vereniging leven met dood verder vorm gaan geven. Onze ambitie voor de komende jaren reikt ver: we willen dé innovatieve en relevante wegwijzer in Nederland zijn, voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het verlies van iemand die dierbaar is. Niet omdat wij dat zo graag willen, maar omdat we weten dat daar in Nederland grote behoefte aan is.

Vereniging leven met dood is een vereniging. Dat betekent dat wij geen winstoogmerk hebben en ook niet denken in termen van concurrentie. Wij geloven in het waarmaken van onze missie, namelijk de dood een natuurlijke plek in het leven geven door nabestaanden te bieden wat nodig is om te leven met een verlies. Wij werken dan ook graag samen met iedereen die zich in deze missie kan vinden.

Zo komen we samen verder.