Missie en visie van de Vereniging leven met dood

De Vereniging leven met dood onderzoekt behoeften van nabestaanden en gebruikt de inzichten daaruit om persoonlijk relevante informatie en ondersteuning op een toegankelijke manier aan te bieden aan een nabestaande. Daarmee reiken we hem of haar de juiste middelen aan om verder te kunnen leven met een verlies. De Vereniging leven met dood doet dus precies wat op dat moment nodig is. Dit doen wij met onze vrijwilligers, leden en partners. Rouwen doe je immers beter samen.

Met een historie van meer dan honderd jaar en bijna één miljoen leden weten wij inmiddels wat nodig is. Het zit in ons DNA. Onze oorspronkelijke missie is de missie van de Vereniging Yarden: ‘we maken de dood bespreekbaar en niemand hoeft de dood alleen te verwerken’. Als Vereniging leven met dood hebben wij deze missie vertaald naar:

De Vereniging leven met dood wil dat de dood een natuurlijke plek in het leven krijgt.

Daarom bieden we nabestaanden wat nodig is om te leven met verlies.

In onze visie hebben we verwoord hoe we dit aanpakken:

De Vereniging leven met dood biedt nabestaanden met behulp van onderbouwde kennis passende ondersteuning aan rondom verlies en rouw.

Waarom doen we dit? 

Er zijn verschillende redenen dat de Vereniging leven met dood de komende jaren ambitieuze plannen heeft.

Er sterven jaarlijks steeds meer mensen.

Nederland vergrijst. Daarnaast hebben we net een coronapandemie achter de rug. Op dit moment sterven er meer mensen dan normaalgesproken wordt verwacht. Daarmee neemt ook het aantal nabestaanden toe.

De Vereniging leven met dood wil zoveel mogelijk nabestaanden ondersteunen in een verlies.

De druk op de zorg neemt toe.

Om verschillende redenen hebben elk jaar meer mensen zorg nodig en zijn er steeds minder zorgspecialisten.

De Vereniging leven met dood wil met haar vrijwilligers en de ontwikkeling van een digitaal platform rouwklachten tijdig opvangen en de druk op de zorg verminderen.

De dood is moeilijk bespreekbaar.

We vinden rouwen moeilijk en praten er liever niet over. Dit is een belangrijke reden dat nabestaanden nergens terecht kunnen met hun verdriet, verhalen en herinneringen. En dat terwijl nabestaanden juist graag vooral hun verhaal willen vertellen en herinneringen willen ophalen aan de overledene. Omdat we nooit geleerd hebben om te rouwen weten veel nabestaanden ook niet of ze het wel goed doen.

De Vereniging leven met dood wil ervoor zorgen dat de dood een natuurlijke plek in het leven krijgt door nabestaanden de ondersteuning te geven die nodig is.

De dood zien we als een medisch probleem.

Dankzij toenemende medische mogelijkheden, technologische vooruitgang en aandacht voor preventie lijkt het leven maakbaar. We kunnen de dood niet overwinnen, maar het uitstellen van de dood gaat ons steeds beter af. Steeds minder mensen sterven thuis. Stierf in 1950 nog het merendeel van de mensen thuis of onverwacht door bijvoorbeeld een ongeluk, nu vindt sterven meestal plaats in een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of hospice.

De Vereniging leven met dood wil ervoor zorgen dat we de dood niet meer zien als alleen een medisch probleem maar ook als een natuurlijk onderdeel van het leven.

Regelgeving en winstmarges gaan niet samen met goede ondersteuning.

Het goed ondersteunen van mensen rouwen vraagt om afstemming en flexibiliteit. Veel organisaties zijn afhankelijk van regelgeving, protocollen en winstmarges, waardoor zij niet flexibel kunnen zijn.

De Vereniging leven met dood heeft geen winstoogmerk en maakt gebruik van opgeleide vrijwilligers. Met ons netwerk van leden, vrijwilligers en samenwerkingspartners kunnen we flexibiliteit en integriteit bieden aan nabestaanden die dat nodig hebben.

Er is weinig onderzoek beschikbaar over rouwbehoeften.

Over complexe rouw, of rouw dat je leven zo beïnvloedt dat je nog moeilijk kunt functioneren, is veel bekend. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar behoeften van nabestaanden die een normaal rouwproces doormaken.

De Vereniging leven met dood doet op verschillende manieren doorlopend en langlopend onderzoek naar behoeften van nabestaanden en kan daardoor nabestaanden op een passende manier ondersteuning bieden.

Het vinden van passende informatie over rouw is ingewikkeld.

Er is veel informatie te vinden over rouwen en omgaan met een verlies, maar het is lastig om die informatie te vinden die precies op jou van toepassing is.

Door de informatie af te stemmen op de behoeften van nabestaanden, biedt de Vereniging leven met dood precies die informatie die op dat moment belangrijk en relevant is voor een nabestaande.

(achtergrondinformatie hierover kan worden opgevraagd)

Wil je op de hoogte blijven van alles wat we onderzoeken, uitvinden en opzetten? Geef je dan op voor onze nieuwsbrief onderaan de pagina.