Vereniging leven met dood is een goed doel

De Vereniging leven met dood is de statutaire opvolger van de Vereniging Yarden. Als Vereniging leven met dood hebben wij de ANBI-status aangevraagd.

De Vereniging leven met dood wil enerzijds de dood bespreekbaar maken en anderzijds nabestaanden ondersteunen in hun rouw- en verliesprocessen. Deze ondersteuning krijgt gestalte via onze chat Praten over Verlies, onze vrijwilligers die nabestaanden ondersteunen door middel van gesprekken en de ontwikkeling van een digitaal platform. Het jaarbeeld 2021 doet verslag van onze activiteiten.

De Vereniging leven met dood ontvangt donaties en contributies van haar leden. Daarnaast ontvangt de Vereniging leven met dood donaties van organisaties.

Het bestuur van de Vereniging leven met dood bestaat uit Jan Neijzen (voorzitter), Dave Heilbron (penningmeester) en Annemieke Mars (secretaris).  Naast het bestuur kent de Vereniging leven met dood een leden-vertegenwoordigend orgaan.

De leden van het leden-vertegenwoordigend orgaan en de bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij ontvangen, net als onze uitvoerende vrijwilligers, een onkostenvergoeding voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden. Daarnaast ontvangen de leden van het leden-vertegenwoordigend orgaan en de bestuursleden een niet bovenmatige vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Naast de inzet van vrijwilligers heeft de Vereniging enkele medewerkers in dienst om haar activiteiten op professionele wijze uit te voeren. De beloning van de directeur valt ruimschoots binnen de norm voor directiesalarissen van goede doelen.

Vereniging leven met dood

Kantooradres
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden

Vestigingsadres
Oude Bleekseweg 2
8081 HA Elburg

Tel. nr. +31 (0)6 83429430
KvK 34158056
RSIN 815952235